Jak przygotować projekt?

druk cyfrowy i offsetowy

W tej technologii drukujemy bezpośrednio z pliku. Najlepszy do druku będzie więc PDF, jednak wydrukujemy także z plików JPG, CDR, TIF, PSD. Prace przeznaczone do druku powinny być przygotowane w formacie docelowym, w skali 1:1, a jeśli projekt zawiera zdjęcia lub jest w całości mapą bitową to jest optymalna rozdzielczości powinna wykosić ok. 300 dpi.

Wszystkie elementy w pliku powinny być zapisane w przestrzeni barwnej CMYK, przyjmujemy jednak też prace przygotowane w RGB. NIE PONOSIMY odpowiedzialności za różnice kolorystyczne wynikające z konwersji przestrzeni barwnych innych niż CMYK i kolorów dodatkowych (np. PANTONE, HKS, LAB) do przestrzeni barwnej CMYK. 

Profile ICC osadzone w pracy będą automatycznie konwertowane do CMYK przy użyciu profilu „ISO Coated v2 (ISO 12647-2):2004“. Przekazując pliki niezgodne z przestrzenią barwną wymaganą w tej specyfikacji, klient zgadza się na wykonanie konwersji i ponosi odpowiedzialność za wszystkie odstępstwa barwne wynikające z tej konwersji.

Plik PDF powinien być „spłaszczony” – nie powinien zawierać warstw, kanałów, itp.
Teksty powinny być zamienione na krzywe.

Projekt powinien zawierać:
– SPADY, czyli grafikę wyciągnięta poza obszar netto pracy (pracy po docięciu). Spad gwarantuje, że po przycięciu pracy obszar zadruku będzie dochodził do samej krawędzi pracy. Dodatkowo teksty lub grafika powinny być oddalone od linii cięcia – umieszczone zbyt blisko mogą zostać ścięte. Wielkość spadów to minimum 3 mm (w przypadku oprawy zeszytowej zalecane to 5 mm).

– PASERY, czyli punkty wyznaczające linie cięcia. Są to znaki w postaci cienkiej kreski poza formatem netto pracy, pokazujący w którym miejscu ma być przycięta praca.

– OZNACZENIA ZGINANIA/BIGOWANIA (jeśli praca będzie bigowana), czyli punkty wyznaczające linię gięcia, umieszczone poza formatem netto pracy. Umożliwiają właściwe, zgodne z założeniem projektu wykończenie pracy.

Prace wielostronicowe powinny być zapisane w jednym pliku (zawierającym wszystkie strony, także puste).

Uwaga! Prace przeznaczone do oprawy zeszytowej mogą być przygotowane składkami (czyli pierwsza strona z ostatnią, druga z przedostatnią, itd.). Jeśli nie dysponujesz projektem w którym strony są złożone składkami prześlij nam plik z pojedynczymi stronami. Należy pamiętać także, że liczba stron w pracach do oprawy zeszytowej musi być podzielna przez 4.

Katalogi i broszurki należy przesyłać w formacie PDF strona po stronie (pojedyncze strony, BEZ SKŁADEK)

Jeżeli chcą Państwo wydruk 4/4 z takim samym zadrukiem dla obu stron, proszę przygotować plik z dwoma takimi samymi stronami lub wgrać dwa takie same pliki.

Własne elementy tekstowe lub graficzne nie powinny znajdować się w odległości mniejszej niż 3 mm od linii cięcia (zalecane 5mm) powyżej 32 stron przy oprawie szytej 5mm (zalecane 8mm).

Dla oprawy szytej należy uwzględnić zjawisko fizycznego zmniejszania się formatu strony do środka. Na życzenie Klienta, Drukarnia koryguje na etapie montażu położenie stron kompensując efekt grubości grzbietu. Korekta jest wyliczana wyłącznie w oparciu o gramaturę papieru. Opcja ta jest niemożliwa do wykonania w przypadku rozkładówek.Powoduje to zabranie obrazu wzdłuż linii grzbietu, im pagina jest bliższa środka egzemplarza tym więcej. W takich przypadkach zakłada się automatycznie, że układ/projekt strony pozwala na tę operację.

Lakier wybiórczy powinien być przygotowany na osobnym arkuszu/stronie.
Miejsca lakierowane powinny zostać wypełnione 100% apli składowych CMYK (zalecany czarny kolor).

Uwaga! Margines błędu przy cieciu, może wynosić maksymalnie 2mm! Należy zachować 1 cm odstępu od linii formatu dla istotnych elementów grafiki na stronie (zwłaszcza długich, równoległych do krawędzi strony).

W przypadku opraw klejonych, należy pamiętać, że 2 i 3 strona okładki oraz 1 i ostatnia strona wkładu będą miały zaklejone 6 mm od strony grzbietu poprzez klejenie boczne. Z tego względu minimalna odległość elementów graficznych i tekstowych powinna wynosić 10 mm. Wewnątrz publikacji powinno się także zachować odstęp min 10 mm.

Informacje o kratkach w bloczkach:
- Kratka bloczków w szarościach powinna mieć 0,2 mm - 20 % czarnego i 0,12 - 35% czarnego.
- Poniżej punkt rastrowy może zanikać i linie będą niepełne lub kratka bloczków czarny 100% linia może mieć szerokość minimum 0,05 mm.

Efektywny format rozkładówek w egzemplarzu przy oprawie klejonej jest mniejszy od nominalnego z powodu niepełnego otwarcia książki. Korekta (zdublowanie obrazu przy wewnętrznej krawędzi strony) powinna być uwzględniona w pliku. Przy katalogach PUR, oraz katalogach sklejanych metodą hot-melt spady powinny mięc od strony zewnętrznej po 3mm natomiast jeśli na stronach (druga strona okładki z 1 środków, oraz ostatnia strona środków z 3 strona okładki(wewnętrzna) ) przygotowywana będzie z grafiką (rozkładówką) to zdublowany element powinien wynosić po 6mm od strony wewnętrznej. Drukarnia nie wprowadza korekty układu lub formatu strony.

Znak wodny powinien być przygotowany z  minimalnym nafarbieniem 8% dla koloru czarnego lub wszystkich kanałów CMYK.

Uwaga!! obiekty 100% czarne zostają nadrukowane (overprinty). NIE PONOSIMY odpowiedzialności za nadrukowania (overprinty) lub ich brak na innych kolorach zadanych w pracy.

Prace obracane są automatycznie w lewą/prawą stronę. Nie obracamy prac góra/dół.
Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo obracane strony.

 

druk wielkoformatowy

W tej technologii drukujemy bezpośrednio z pliku. Najlepszy do druku będzie TIF lub JPG, jednak wydrukujemy także z plików PDF, CDR, PSD czy EPS. Prace przeznaczone do druku cyfrowego powinny być przygotowane w formacie docelowym (skala 1:1), w rozdzielczości ok. 100-150 dpi. Możliwe jest także przeslanie plików do w skali, ale należy wówczas jednoznacznie opisać to zarówno w uwagach do zlecenia, jak i ująć tą informację w nazwie pliku (np. "baner_hurtownia_400x100cm_skala1-10_cmyk.tif")

Wszystkie elementy w pliku powinny być zapisane w przestrzeni barwnej CMYK, przyjmujemy jednak też prace przygotowane w RGB.

Plik powinien być „spłaszczony” – nie powinien zawierać warstw, kanałów, itp.
Teksty powinny być zamienione na krzywe.

Projekt powinien zawierać:
– SPADY, czyli grafikę wyciągnięta poza obszar netto pracy (pracy po docięciu). Spad gwarantuje, że po przycięciu pracy obszar zadruku będzie dochodził do samej krawędzi pracy. Dodatkowo teksty lub grafika powinny być oddalone od linii cięcia – umieszczone zbyt blisko mogą zostać ścięte.

– PASERY, czyli punkty wyznaczające linie cięcia. Są to znaki w postaci cienkiej kreski poza formatem netto pracy, pokazujący w którym miejscu ma być przycięta praca.